Hinnad

Krundi hind sisaldab

 • Vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitamist kinnistu piirini projektis ettenähtud liitumiskohta

 • Vee ja kanalisatsiooniga liitumistasude maksmist ja liitumislepingu sõlmimist

 • Reoveepumpla ehitamist

 • Elektripaigalduse rajamist koos elektrikilpide paigaldamisega kinnistu piirile

 • Vähemalt 16A elektrivõimsuse tasumist ja liitumislepingu sõlmimist

 • Elektrialajaama ehitamist

 • Sõidu- ja kõnniteede ehitamist, sh. asfalteerimist

 • LED tänavavalgustuse ehitamist

 • Sidekanalisatsiooni ehitamist

 • Riiklike makse, kui on (nt. käibemaks)

 • Maaklerteenuse tasusid

Krundi hind ei sisalda

 • Kinnistusiseste trasside ehitamise kulusid

 • Tarbimislepinguid vee ja elektrienergia müüjatega

 • Gaasivarusatust

 • Liitumistasusid kaabeltelevisiooni, interneti, telefoniside ja valvesignalisatsiooniga

 • Ostu-müügilepingu sõlmimise notaritasu ja riigilõivud

Scroll to top