Välgu tee 1


Katastritunnus
19801:001:2462

Krundi suurus
1747m2

Kommentaar
Järvevaade. Välgu tee 1 kasuks seatud vaatevälja servituut järvele.

Välgu tee 2+Väike-Nurme osa D


Katastritunnus
19801:001:2457 / 19801:001:2469

Krundi suurus
1947+900(2847)m2

Kommentaar
Koos metsamaakrundiga

Välgu tee 3


Katastritunnus
19801:001:2464

Krundi suurus
1751m2

Kommentaar
Pooljärvevaade

Välgu tee 4+Väike-Nurme osa C


Katastritunnus
19801:001:2458 / 19801:001:2469

Krundi suurus
1952+1140(3092)m2

Kommentaar
Koos metsamaakrundiga

Välgu tee 5


Katastritunnus
19801:001:2465

Krundi suurus
1748m2

Kommentaar
-

Välgu tee 6+Väike-Nurme osa B


Katastritunnus
19801:001:2465

Krundi suurus
1810+1372(3182)m2

Kommentaar
Koos metsamaakrundiga

Välgu tee 7


Katastritunnus
19801:001:0163

Krundi suurus
5041m2

Kommentaar
Täiskõrghaljastus

Välgu tee 8+Väike-Nurme osa A


Katastritunnus
19801:001:2461 / 19801:001:2469

Krundi suurus
1741+1600(3341)m2

Kommentaar
Koos metsamaakrundiga

Välgu tee 9


Katastritunnus
19801:001:2455

Krundi suurus
2119m2

Kommentaar
-

Välgu tee 10


Katastritunnus
19801:001:2462

Krundi suurus
1750m2

Kommentaar
-

Välgu tee 11


Katastritunnus
19801:001:2456

Krundi suurus
2070m2

Kommentaar
-

Välgu tee 12+ Tooma osa B


Katastritunnus
19801:001:2632 / 19801:001:2629

Krundi suurus
1932+1396(3328)m2

Kommentaar
Koos metsamaakrundiga

Välgu tee 13


Katastritunnus
19801:001:2561

Krundi suurus
2634m2

Kommentaar
80% kinnistust moodustab mets

Välgu tee 14+Tooma osa A


Katastritunnus
19801:001:2634 / 19801:001:2629

Krundi suurus
1865+1446(3311)m2

Kommentaar
Koos metsamaakrundiga

Välgu tee 15


Katastritunnus
19801:001:2562

Krundi suurus
2642m2

Kommentaar
80% kinnistust moodustab mets

Välgu tee 17


Katastritunnus
19801:001:2563

Krundi suurus
1895m2

Kommentaar
-

Välgu tee 18


Katastritunnus
19801:001:2536

Krundi suurus
3440m2

Kommentaar
-

Välgu tee 19


Katastritunnus
19801:001:2564

Krundi suurus
1843m2

Kommentaar
-

Välgu tee 20


Katastritunnus
19801:001:2535

Krundi suurus
3442m2

Kommentaar
-

Välgu tee 26


Katastritunnus
19801:001:2624

Krundi suurus
2000m2

Kommentaar
-

Välgu tee 28


Katastritunnus
19801:001:2625

Krundi suurus
2033m2

Kommentaar
-

Välgu põik 1


Katastritunnus
19801:001:2623

Krundi suurus
2715m2

Kommentaar
-

Kolde tee 7


Katastritunnus
19814:001:0163

Krundi suurus
1815m2

Kommentaar
-