MÜÜGIKORRALDUS

Müügiprotsessi korraldab omanike nimel ja/või eest Oü Marella BG Almare Kinnisvara juhataja Andres Annus.

Notariaalne tehing sõlmitakse üldjuhul notar Piret Pressi büroos Tallinnas. Kui ostu finantseeritakse panga kaasabil, siis panga poolt aktsepteeritud notaris.

 

Müüakse lõpptoodet, st kinnistute hinnad sisaldavad kõiki kommunikatsioonide välja ehitamise kulusid ja liitumistasusid ning teede rajamise kulusid.

 

MÜÜGITINGIMUSED.

Ostjaga sõlmitakse notariaalne asjaõiguslik leping, millega Ostja tasub 100% ostu-müügihinnast ning seejärel toimub omandiõiguse üleminek.

Üldiselt koosneb müügiprotsess kolmest osast:

1) eelbroneeringust;

2) kavatsuste kokkulepest (broneerimislepingust);

3)  asjaõiguslepingust.

Sõltuvalt Ostja soovist ja finantseerimise skeemist võib müügiprotsess olla ka teisem.

 

EELBRONEERIMINE.

Selleks  saadab Ostja  sellekohase kinnituse Müüja e-mailile, millega väljendab oma huvi ja soovi omandada Järveranna elurajoonis kinnistu. Eelbroneering on informatiivne,  osapooltele mitte siduv, kuid aitab kaasa müügiprotsessi paremaks läbiviimiseks ning annab aega ostusoovi põhjalikumaks kaalumiseks. Eelbroneering on tasuta. Kui ostusoov on kindel, võib kohe sõlmida Kavatsuste kokkuleppe ehk broneerimislepingu.

 

KAVATSUSTE KOKKULEPE   (BRONEERIMISLEPING).

Ostusoovi kinnitamiseks sõlmitakse Ostjaga lihtkirjalik Kavatsuste kokkulepe (broneerimisleping), milles lepitakse kokku konkreetse kinnistu kõik tehingu detailid, sealhulgas fikseeritaks broneerimise kestus ja  broneerimistasu. Broneerimistasu suuruseks on 3000 eurot, millele lisandub käibemaks. Broneerimistasu ei arvestata müügihinna sisse. Kui Ostaja loobub müügitehingust ükskõik millisel põhjuse, broneerimistasu ei tagastata. Broneerimistasu  peab olema tasutud enne lepingu sõlmimist ülekandega või kohapeal kaardimaksena. Kokkuleppe vormistamine on tasuta.

 

ASJAÕIGUSLIK MÜÜGILEPING. 

Notariaalse asjaõigusliku lepinguga tasub Ostja 100% kinnistu maksumusest. Summa kantakse enne lepingu sõlmimist notari deposiitkontole.  Toimub kinnistu omandiõiguse üleminek. Kinnistusregistris tehakse sellekohane omaniku muutuse kanne. 

TEHINGU SÕLMIMISE KULUD.

Müügitehinguga seotud notaritasu maksavad müüja ja ostja pooleks, riigilõivud tasub Ostja.

 

Scroll to top