MÜÜGIKORRALDUS

Müügiprotsessi korraldab omanike nimel ja/või eest Oü Marella BG Almare Kinnisvara juhataja Andres Annus.

Notariaalne tehing sõlmitakse üldjuhul notar Piret Pressi büroos Tallinnas. Kui ostu finantseeritakse panga kaasabil, siis panga poolt aktsepteeritud notaris.

 

Müüakse lõpptoodet, st kinnistute hinnad sisaldavad kõiki allpool mainitud kommunikatsioonide liitumistasusid ja teede rajamise kulusid.

Kriisist tingituna kehtib sooduspakkumine kuni 2020. aasta lõpuni.

 

MÜÜGITINGIMUSED.

Ostjaga sõlmitakse notariaalne asjaõiguslik leping, millega Ostja tasub 100% ostu-müügihinnast ning seejärel toimub omandiõiguse üleminek.

Üldiselt koosneb müügiprotsess kolmest osast:

1) eelbroneeringust;

2) kavatsuste kokkulepest (broneerimislepingust);

3) võla- ja/või  asjaõiguslepingust.

Sõltuvalt Ostja soovist ja finantseerimise skeemist võib müügiprotsess olla ka teisem.

 

EELBRONEERIMINE.

Selleks  saadab Ostja  sellekohase kinnituse Müüja e-mailile, millega väljendab oma huvi ja soovi omandada Järveranna elurajoonis kinnistu. Eelbroneering on informatiivne,  osapooltele mitte siduv, kuid aitab kaasa müügiprotsessi paremaks läbiviimiseks ning annab aega ostusoovi põhjalikumaks kaalumiseks. Eelbroneering on tasuta. Kui ostusoov on kindel, võib kohe sõlmida Lepinguliste läbirääkimiste protokolli ehk broneerimislepingu.

 

KAVATSUSTE KOKKULEPE   (BRONEERIMISLEPING).

Ostusoovi kinnitamiseks sõlmitakse Ostjaga lihtkirjalik Kavatsuste kokkulepe (broneerimisleping), milles lepitakse kokku konkreetse kinnistu kõik tehingu detailid, sealhulgas fikseeritaks broneerimise kestus ja  broneerimistasu. Broneerimistasu suuruseks on 3000 eurot, mis tehingu sõlmimisel arvestatakse hinna sisse. Ostu-müügitehingu mittetoimumisel broneerimistasu ei tagastata, kui ei ole kokkulepitud teisiti. Broneerimistasu  peab olema tasutud enne lepingu sõlmimist ülekandega või kohapeal kaardimaksena. Kokkuleppe vormistamine on tasuta.

 

ASJAÕIGUSLIK MÜÜGILEPING  ja 

Notariaalne asjaõigusliku müügilepinguga.  tasub  Ostja100% kinnistu maksumusest.  Summa kantakse enne lepingu sõlmimist notari deposiitarvele.  Toimub kinnistu omandiõiguse üleminek. Kinnistusregistris tehakse sellekohane omaniku muutuse kanne.

 

TEHINGU SÕLMIMISE KULUD.

Kõik ostu-müügitehinguga seotud notaritasud ja riigilõivud tasub Ostja.

 

Scroll to top